Projekty výskumu a vývoja spolufinancované Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom dopravy a výstavby SR

Riešené projekty:

 

Ukončené projekty: