Profil

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. je výskumno – vývojovo – výrobná a certifikačná spoločnosť pôsobiaca v oblasti moderných technológií zvárania, delenia a povrchového spracovania materiálov.

Doklady preukazujúce kompetentnosť spoločnosti:
 
Predmet podnikania zahŕňa nasledovné oblasti:
 

Oblasť zváracích technológií a automatizácie

  • výskum a vývoj v oblasti HIGH-TECH technológií a vysokoproduktívnych metód vo zváraní
  • vývoj a dodávky elektrónolúčových zváracích zariadení, plazmových rezacích centier, robotizovaných zváracích komplexov, jednoúčelových zváracích zariadení, vibrátorov na zmenšenie zvyškových napätí
  • poskytovanie služieb v oblasti zvárania elektrónovým lúčom, spracovania materiálov laserom, v klasických oblúkových technológiách, rezaní plazmou, spájkovaní, vibrovaní

Oblasť akreditovaných, autorizovaných a súvisiacich činností:

Oblasť materiálovej diagnostiky a pevnostného výskumu:

Oblasť vzdelávania vo zváraní:

Oblasť publikačných činností: