Projekty spolufinancované Európskym sociálnym fondom

Riešené projekty:
 -

 

Ukončené projekty:

  • Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MATNET), (č. 13120200076, 04/2006 – 10/2008)
  • Odborná príprava pracovníkov pre zvláštne procesy vo výrobe (č. 13120120320, 03/2007 – 09/2008)