Projekty spolufinancované MŠVVaŠ SR podľa zákona č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj

 

Riešené projekty:

 

 Ukončené projekty:

  • Výskum inteligentných systémov a procesov s použitím princípov Industry 4.0 so zameraním na spájanie ťažko spojiteľných materiálov vysokokoncetrovanými zdrojmi energie - laserom a elektrónovým lúčom (zml.č.: 1227/2018, 12/2018 -11/2021)
  • Výskum novej generácie elektrónovolúčových komplexov určených na vákuové zváranie hliníkových a horčíkových zliatin (Req-00048-0005, 09/2015 – 08/2018)
  • Výskum high-tech zváracích technológií pre priemyselné aplikácie (Req-00048-0001, 07/2010 – 06/2013)