OP Vzdelávanie

Projekty spolufinancované ESF
 
Riešené projekty:
 
 
Ukončené projekty:
 
Inovácia odborného vzdelávania v oblasti nedeštruktívneho skúšania materiálov (kód ITMS 26120130065, 03/2014 – 08/2015)