Ocenenia udelené spoločnosti

 • Cena MŠVVaŠ SR za vedu a techniku v kategórii "Vedecko-technický tím roka 2020".

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2018" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „ Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G“.

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2016" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EWB TWIN BEAM AUTOMATIC SYSTEM 1G". 

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2015" v kategórii „Inovácia služby“ za súťažný návrh „Výučbový portál e-learning”.

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2013" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ EZ 30JS JUMBO”.

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2012" v kategórii „Výrobková inovácia“ za súťažný návrh „Automatizovaný technologický komplex PZ VESSELWELD 2000”.

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2010" v kategórii Technologická inovácia za súťažný návrh: "High-tech technológia laserového zvárania absorpčných puzdier na uskladnenie vyhoretého jadrového paliva".

 • Cena veľtrhu MSV Nitra 2011 za vystavovaný exponát: "Univerzálne experimentálne pracovisko oblúkových technológií MULTIWELD PZ HD 4".

 • Cena veľtrhu MSV Nitra 2011 za: "Výstavnú expozíciu PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.".

 • Cena veľtrhu MSV Nitra 2010 za exponát "AUTOWELD 7000 MIG/MAG Quatro".

 • Cena ministra hospodárstva SR za účasť v 2. ročníku súťaže "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2008" v kategórii výrobková inovácia so súťažným návrhom "Automatické zváracie zariadenie PZ AUTOWELD-5000".

 • Cena ministra hospodárstva SR za mimoriadne výsledky v oblasti prípravy inovácií v kategórii inovácia procesu "INOVATÍVNY ČIN ROKA 2007" za súťažný návrh "High-tech technológia zvárania výmenníkov tepla elektrónovým lúčom pre automobilový priemysel.

 • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva za vedu a techniku v kategórii "VEDECKO-TECHNICKÝ TÍM ROKU 2006".